zwroty

Polityka zwrotów towarów zakupionych w naszym sklepie

Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Możliwość zwrotu nie dotyczy wszystkich produktów. Towary bez możliwości zwrotu są wyraźnie oznaczone w opisie produktu. W takiej sytuacji klient składając zamówienie świadomie wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy. Brak możliwości zwrotu dotyczy towarów lub sytuacji kiedy:
  1. kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie nagrania dźwiękowego, wizualnego lub programu komputerowego (Art. 38. pkt 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)
  2. kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (Art. 38. pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)
  3. kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy w szczególności urządzeń fiskalnych po ich zafiskalizowaniu (Art. 38. pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)
  4. Sklep Lanfis.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep Lanfis.pl utraci prawo odstąpienia od umowy;
  5. dostarczano treści cyfrowe oraz licencje elektroniczne, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  6. przedmiotem zakupu jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Lanfis Krzysztof Bodzon ul. X-Poprzeczna 9, 04-637 Warszawa, email: sklep@lanfis.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 8. Dokonanie zwrotu towaru możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy towar nie był używany, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania).
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 10. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sklep Lanfis.pl odbywało się za wynagrodzeniem.
 11. Zwracany towar należy odesłać wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu towaru zawierającym numer rachunku bankowego w Polsce, na który należy zwrócić należną Klientowi kwotę.
 12. Sklep Lanfis.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • Adresat:
Lanfis Krzysztof Bodzon
ul. X-Poprzeczna 9,
04-637 Warszawa,
email: sklep@lanfis.pl
 •  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Nazwa i numer rachunku bakowego, na który należy dokonać zwrotu
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
(*) Niepotrzebne skreślić.