Tag: VAT

JPK w pytaniach i odpowiedziach. Część 3

W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT? W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.…

JPK w pytaniach i odpowiedziach. Część 2

W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje – czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej? W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer…

JPK w pytaniach i odpowiedziach. Część 1

Jak podpisywać pliki JPK_VAT? JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0). Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub…

Obowiązki przedsiębiorcy w 2018 roku

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Warto podkreślić, że podatnik rozliczający się metodą kwartalną, ma obowiązek przekazywania pliku JPK_VAT co miesiąc. Kiedy nie trzeba przekazywać pliku JPK_Vat? Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT…