Tag: obowiązki podatnika

JPK w pytaniach i odpowiedziach. Część 1

Jak podpisywać pliki JPK_VAT? JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0). Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1). Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub…

Obowiązki przedsiębiorcy w 2018 roku

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Warto podkreślić, że podatnik rozliczający się metodą kwartalną, ma obowiązek przekazywania pliku JPK_VAT co miesiąc. Kiedy nie trzeba przekazywać pliku JPK_Vat? Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT…