Tag: faktury

Kiedy stosuje się Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)?

Mechanizm MPP należy zastosować zawsze wtedy, gdy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki: – należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł, – choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT np: paliwa, stal, wyroby stalowe,…