Obowiązki przedsiębiorcy w 2018 roku

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Warto podkreślić, że podatnik rozliczający się metodą kwartalną, ma obowiązek przekazywania pliku JPK_VAT co miesiąc.

Kiedy nie trzeba przekazywać pliku JPK_Vat?

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa się, jeżeli podatnikiem, wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

  1. sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  2. zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
  3. organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Jakie są konsekwencje nieprzekazania pliku JPK_Vat?

JPK ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe, dotyczące wykroczenia lub przestępstwa. Podczas kwalifikacji prawnej czynu brane są pod uwagę różne okoliczności. Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna?

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r. wynosi 2 100 zł.

Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Czy jesteś gotowy na JPK? My tak! Oprogramowanie oferowane prze firmę LANFIS jest przystosowane do nowych wymogów prawnych.

About the Author

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.